Publicerad: 2021-12-15 08:00 | Uppdaterad: 2021-12-16 10:22

Kurs för dig som designar kurser

stack of books
Photo: Adobe.

Gå kursen Kursdesign och fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser som stöttar studenters lärande. Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser.

Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande. Kursen berör samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av innehåll, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, summativ bedömning och utvärdering.

Alla deltagare får möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

”Kursen har gett större förståelse för sammanhanget. En blandning av teori och praktiska övningar. Kursen är tillämpbar i yrkeslivet.”

”Positivt att jag fick arbeta med en egen kurs och i princip göra den ”färdig”.”

Delar av kursens innehåll

  • Formulering av lärandemål
  • Val av lärandeaktiviteter
  • Formativ och summativ bedömning av studenters prestationer
  • Kursvärdering och kursanalys

Kursen är en fortsättningskurs och kräver godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande minst tre veckor.

Kursdatum 2022

Kursen pågår 24 februari-3 maj.

Kontakt