Publicerad: 2022-06-29 10:47 | Uppdaterad: 2022-06-29 11:34

Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES

Den 8-10 juni genomfördes kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES.

I sin helhet blev totalt 43 deltagare godkända på det praktiska provet. Det var 34 deltagare (51 %) blev godkända på Preklin-examinationen och 61 deltagare (87 %) blev godkända på OSCE-examinationen.

Tack till all personal som medverkade till att provet kunde genomföras på ett sådant bra sätt.