Publicerad: 2017-02-07 16:06 | Uppdaterad: 2017-02-07 16:18

Kungliga medaljer till tre KI-forskare

Professor Danuta Wasserman, Professor Göran K Hansson och Docent Tore Curstedt har tilldelats H.M. Konungens medalj för insatser inom forskning och akademiväsende.

Det var vid en ceremoni i Västra valvet på Kungliga slottet den 7 februari som H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus delades ut av kungen i närvaro av drottning Silvia. Medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band tilldelades professor Danuta Wasserman, för betydande insatser inom suicidalforskningen, och professor Göran K Hansson, för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende. Docent Tore Curstedt tilldelades 12:e storleken i högblått band för betydande insatser inom medicinsk forskning.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster. Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.