Publicerad: 2015-02-13 14:37 | Uppdaterad: 2015-02-13 14:45

Kungen besökte Karolinska Institutet

På fredagen den 13 februari besökte kung Carl Gustaf Karolinska Institutet för att lära sig mer om universitetets innovationssystem, olika forskningsområden och MOOC, Massive Open Online Courses, som lanserades vid KI förra året.

Kungen togs emot av rektor Anders Hamsten och mötte under dagen forskare, lärare och innovationsexperter vid KI. Bland annat diskuterades entreprenörskap och affärsutveckling, som en del av det som KI Innovation erbjuder. Målet är att få ut forskningen där den gör nytta inom hälso- och sjukvården.

En av presentationerna handlade om forskningsfältet regenerativ medicin som syftar till att ersätta sjuka celler med friska, för att göra det möjligt att förbättra prognosen för exempelvis patienter med diabetes eller Parkinsons sjukdom.

Även de kostnadsfria webbutbildningarna inom MOOC diskuterades vid kungens besök. KI var i höstas först i Sverige med att erbjuda kurserna som ingår i en internationell utbildningsplattform som grundades av Harvard University and Massachusetts Institute of Technology (MIT).