Publicerad: 2009-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Kungen beskyddare av Karolinska Institutets 200-årsjubileum

[PRESSMEDDELANDE 2009-03-16] Karolinska Institutet är Sveriges enda medicinska universitet och bidrar kontinuerligt till nya medicinska upptäckter som räddar liv och minskar lidande. Fem av dessa upptäckter har under årens lopp belönats med Nobelpriset. Nästa år firar Karolinska Institutet 200 år och Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf blir jubileets beskyddare.

Foto: Jonas Ekströmer
Foto: Jonas Ekströmer

- Vi är mycket hedrade av Hans Majestät Konungens engagemang. 200-årsjubileet ger oss chans att uppmärksamma allt det som våra forskare och medarbetare har åstadkommit för att förbättra människors hälsa. Det är viktigt med milstolpar som ett jubileum, för att lära av historien och få ett avstamp för framtidens utmaningar, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor.

Karolinska Institutet grundades 1810 av dåvarande kungen, Karl XIII, efter nederlaget i finska kriget mot Ryssland 1808-1809. Bakgrunden var att fältskärer som verkade bland skadade soldater behövde utbildning. Idag har Karolinska Institutet utvecklats till ett modernt medicinskt universitet och är Europas största centrum för akademisk medicinsk utbildning och forskning. En tidig bekräftelse på Karolinska Institutets framstående ställning inom det naturvetenskapliga området kom 1895, då universitetet i enlighet med Alfred Nobels testamente fick uppdraget att årligen utse mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

För pressbild på HM Konung Carl XVI Gustaf eller Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson, kontakta: