Publicerad: 2010-08-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Kronisk smärtgen identifierad

Forskare vid Karolinska Institutet har medverkat till att identifiera en gen som väsentligt bidrar till benägenheten att utveckla kronisk smärta efter nervskada.

Kronisk smärta efter olika typer av skador och sjukdomar medför svårt lidande för patienter, och är en stor utmaning för sjukvården. Sådan smärta beror av typ av nervskada, psykosociala faktorer och genetisk benägenhet. Mycket litet har varit känt om vilka gener som är inblandade. Forskarna visar att en gen som kodar för en del av en kalciumjonkanal i nervceller har en viktig roll hos både möss och människor vid ärftlig benägenhet att utveckla långvarig smärta.

Fyndet förväntas bidra till ökade kunskaper om smärtmekanismer, och i förlängningen till möjligheter att utveckla bättre terapier mot kronisk smärta.

Publikation

Nissenbaum J, Devor M, Seltzer Z, Gebauer M, Michaelis M, Tal M, Dorfman R, Abitbul-Yarkoni M, Lu Y, Elahipanah T, del Canho S, Minert A, Fried K, Persson A-K, Shpigler H, Shabo E, Yakir B, Pisante A, Darvasi, A.

Susceptibility to chronic pain following nerve injury is genetically affected by CACNG2

Genome Research, online doi:10.1101/gr.104976.110

För mer information, kontakta: