Publicerad: 2012-06-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Kritik från JK mot diarieföringen vid KI

[NYHET 2012-06-14] Justitiekanslern har riktat kritik mot att Karolinska Institutet inte har tillräcklig god diarieföring. KI tar kritiken på mycket stort allvar och ett arbete har redan inletts för att åtgärda bristerna.

Universitetsdirektör Bengt Norrving beklagar djupt att KI inte lyckats rätta sig efter den kritik Justitiekanslern flera gånger påtalat och utlovar kraftfulla åtgärder för att förbättra rutinerna och den interna kontrollen.

Mot bakgrund av kritiken från JK har Karolinska Institutet beslutat att genomföra en organisationsförändring samt förstärkning inom området. Det sker bland annat genom att den centrala arkiv- och registratorfunktionen från och med 1 maj 2012 ingår som en del av juristenheten vid universitetsförvaltningen och därmed rapporterar direkt till chefsjuristen.

Utöver denna förändring har ett högprioriterat arbete inletts i syfte att till årsskiftet 2012/2013 genomföra en centraliserad registratorfunktion vid myndigheten.

- De förändringar som nu genomförs gör att jag har mycket god förhoppning om att KI ska komma till rätta med de brister som Justitiekanslern påtalat, säger Bengt Norrving.