Publicerad: 2020-12-04 12:37 | Uppdaterad: 2020-12-04 14:21

Kristina Alexanderson och Roland Möllby får silvermedaljen 2020

Årets silvermedaljer tilldelas professorerna Kristina Alexanderson och Roland Möllby. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med högtiden för Nit och Redlighet.

Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson Foto: Annika Evolahti

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas silvermedaljen för sin särskilt stora insats med att utveckla forskning och kompetens inom det försäkringsmedicinska området vid KI. Hon har satt KI på kartan som ett ledande universitet inom området, såväl nationellt som internationellt.

Samverkan med centrala aktörer

Alexanderson har utvecklat samverkan med både kliniska verksamheter och andra centrala aktörer inom området. Hon har varit expert i ett flertal statliga utredningar och har ett stort samarbete med Socialdepartementet.

Utöver detta har Kristina Alexanderson haft en omfattande internationell verksamhet där hon varit central i att sätta vetenskaplig forskning inom försäkringsmedicin på kartan. Hon har även under åren vid Kl utvecklat och genomfört olika kurser i försäkringsmedicin på avancerad nivå, de flesta för specialistutbildade läkare.

Roland Möllby
Roland Möllby Foto: Eva Möllby

Pris för biosäkerhet

Roland Möllby, professor emeritus vid institutionen för mikobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), tilldelas medaljen för sina särskilt goda insatser med att under flera decennier ha byggt upp arbetet kring KI:s biosäkerhet till den höga nivå den håller idag. Detta har varit en både framsynt och oerhört viktig pionjärinsats som givit effekter inte bara för KI utan även på det nationella och internationella planet. 

Roland Möllbys intresse för biosäkerhetsfrågor väcktes på Statens Bakteriologiska Laboratorium (sedermera Smittskyddsinstitutet), där han fick ansvaret för laboratoriediagnostik av särskilt smittsamma bakterier i Sverige i ett särskilt ”risklaboratorium”. Sedan dess har han varit Sveriges representant i WHO:s Biosafety Advisory Group och huvudperson i utformningen av de första svenska föreskrifterna från Arbetsmiljöverket rörande biosäkerhet i laboratoriet.

När MTC tillkom 1993 blev Roland Möllby ordförande i institutionens arbetsmiljögrupp, vilket han var fram till 2015. Utöver MTC:s säkerhetsföreskrifter utvecklade han tidigt en datoriserad kunskapskontroll rörande laboratoriesäkerhet för alla nyanställda som utvecklades genom KI:s miljö- och säkerhetsenhet och som nu används över hela KI, inklusive i Biomedicum.