Publicerad: 2016-03-08 14:51 | Uppdaterad: 2016-03-08 15:13

Kristiina Tammimies tilldelas L'Oreal-Unesco ‘For Women in Science’ -Priset 2016

Kristiina Tammimies, forskare i neuropsykiatri vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en av två mottagare av det internationella priset priset L'Oreal-Unesco ‘For Women in Science’ -Priset 2016 med stöd av Sveriges unga akademi.

Priset syftar till att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer.
Kristiina Tammimies får priset för sin framgångsrika forskning inom genetik rörande autismspektrumsjukdomar.

En prissumma om 150 000 kronor vardera delades ut den 7 mars 2016, dagen före den internationella kvinnodagen. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi.