Publicerad: 2017-05-31 11:00 | Uppdaterad: 2017-05-31 12:09

Kristiina Tammimies är årets mottagare av Harald och Greta Jeanssons Stiftelses forskningspris

Årets mottagare av Harald och Greta Jeanssons Stiftelses forskningspris blir Forskarassistent Kristiina Tammimies från Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH).

Hon får priset för sitt arbete om "dissecting the complex causes and various outcomes of neurodevelopmental disorders".

Kristiina Tammimies tilldelas ett forskningsanslag på 500 000 kr och ett personligt pris på 50 000 kronor för sitt arbete om genetiska faktorer bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hennes forskning syftar till att identifiera vilka genetiska förändringar och biologiska nätverk är kopplat till symtom och behandlingseffekten hos individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.