Publicerad: 2012-07-20 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 14:39

Kraftig nedgång av kondylom hos unga kvinnor

Kondylom, eller könsvårtor, minskar kraftigt hos unga kvinnor. Det visar en omfattande registerstudie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Forskarna tror att det beror på den HPV-vaccinering som numera ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Kondylom är inte en anmälningspliktig könssjukdom, så det har saknats uppgifter om hur förekomsten ser ut på nationell nivå i den svenska befolkningen. För män har det inte funnits några data alls och för kvinnor endast en enkätstudie där var tionde 45-årig kvinna uppgav att de någon gång i sitt liv haft könsvårtor. Nu har forskare vid Karolinska Institutet gått igenom läkemedels- och patientregistret för att få en närmare bild av incidensen. Genomgången gäller åren 2006-2010 och omfattar alla 10-44 åringar som sökt vård eller fått behandling för sjukdomen.

Några tydliga resultat föll ut. Mest påtagligt är att kondylom minskar i förekomst hos unga kvinnor, yngre än 25 år. Sjukdomen minskar allra mest hos 17-18-åriga kvinnor, där nedgången var över 25 procent under den studerade perioden. Hos män har däremot sjukdomen ökat något under perioden.

Det är glädjande att se att kondylom minskar hos unga kvinnor. När det gäller de unga männen har vi inte sett samma utveckling än, men vi tror att sjukdomen kommer att minska även hos dem inom ungefär fem till tio år, som en följd av sänkt incidens hos kvinnorna, säger sjukskörerskan Amy Levál, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Kondylom orsakas av humant papillom-virus, HPV. I Sverige finns HPV-vaccin tillgängligt sedan hösten 2006. Det skyddar mot flera typer av HPV, både de som ligger bakom de flesta fall av kondylom och de som kan leda till livmoderhalscancer. Numera ingår HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds kostnadsfritt till flickor i 11-12-årsåldern. Den nu aktuella studien visar alltså att minskningen av kondylom hos unga kvinnor sammanfaller med att HPV-vaccin blev tillgängligt på den svenska marknaden.

– Men något orsakssamband beläggs inte av vår studie, där endast kondolym är studerat och inga uppgifter om HPV-vaccinering eller annan information har samlats in. Samtidigt minskar sjukdomen så kraftigt i just den grupp där cirka 30 procent är vaccinerade och inte i andra grupper. Därför misstänker vi att det hänger samman, säger Amy Levál.

Könsvårtor drabbar framför allt unga och de är vanligare bland män än bland kvinnor. Näst efter klamydia är kondylom den vanligaste könssjukdomen i Sverige. I vissa åldrar får ungefär var hundrade person könsvårtor.

Publikation

Incidence of genital warts in Sweden before and after quadrivalent human papillomavirus vaccine availability.
Leval A, Herweijer E, Arnheim-Dahlström L, Walum H, Frans E, Sparén P, et al
J. Infect. Dis. 2012 Sep;206(6):860-6