Publicerad: 2015-06-04 16:12 | Uppdaterad: 2015-06-04 16:15

Kostnadsfri transportservice för vetenskapliga prover

Karolinska Institutet har upphandlat transport av farligt gods och prover mellan Solna och Huddinge. Tjänsten är kostnadsfri för medarbetare och studenter, och kan användas från och med måndag den 18 maj 2015.

För att förenkla för medarbetare att transportera prover i enlighet med rådande regelverk, har KI upphandlat en slingbil, som en gång dagligen kommer att köra Solna – Huddinge – Solna. Transporten är kostnadsfri för KI:s medarbetare och studenter. Proverna lämnas till chauffören för transport, men vid behov kan man åka med sina prover i bilen.

Från och med måndag den 18 maj 2015 kan slingbilen användas för transport av farligt gods och prover mellan Solna och Huddinge.

Läs mer om tidtabell, hållplatser och detaljer (The scientific sample shuttle)

Denna tjänst kommer att utvärderas efter 6 månader, för eventuell förlängning, och därför hoppas vi att så många som möjligt väljer att nyttja den.

Farligt gods kan inte transporteras på pendelbussen
Pendelbussbolaget saknar tillstånd att transportera prover och annat som klassas som farligt gods på pendelbussen mellan Solna och Huddinge. Att transportera farligt gods på väg regleras i ADR som är ett Europagemensamt regelverk och som i Sverige ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).