Publicerad: 2019-06-12 09:49 | Uppdaterad: 2019-06-12 11:55

Kostas Stamatopoulos ny gästprofessor vid Karolinska Institutet

Dr Kostas Stamatopoulos har anställts som gästprofessor vid gruppen Klinisk genetik, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet från och med den 1 juni 2019.

Visiting Professor Kostas Stamatopoulos
Gästprofessor Kostas Stamatopoulos

Dr Kostas Stamatopoulos är sedan 2013 chef för Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) i Thessaloniki, Grekland. Nyligen blev han även utsedd till huvudkoordinator för det nationella precisionsmedicinprogrammet i Grekland. 

Dr Stamatopoulos har fokuserat sina studier kring immungenetik och dess betydelse för att förstå uppkomst av lymfatiska maligniteter. Genom systematisk uppbyggnad av bioinformatiska verktyg för att tolka komplexa data har han genomfört banbrytande studier kring sjukdomen kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

-Vi är stolta och mycket glada att kunna knyta Dr Kostas Stamatopoulos till vår forskargrupp, säger Richard Rosenquist Brandell, forskargruppsledare för gruppen Klinisk genetik vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Dr Stamatopoulos omfattande expertis kring lymfoproliferativa sjukdomar, immunologi/immungenetik och bioinformatik kommer att vara en stor tillgång för oss.