Publicerad: 2008-04-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Koppling mellan sköldkörtelhormon och kolesterolnivå i blodet

Forskare vid Karolinska Institutet har i djurstudier funnit att förmågan att absorbera kolesterol i tarmen dämpas av sköldkörtelhormon. Fynden presenteras i aprilnumret av tidskriften Gastroenterology och kan förklara varför kolesterolnivåerna i blodet är högre hos individer med underfunktion i sköldkörteln.

Enligt forskargruppen, som leds av professor Mats Rudling vid Institutionen för medicin, Huddinge, fungerar mekanismen också omvänt: låga halter sköldkörtelhormon leder till en ökar absorption av kolesterol i tarmen. Detta leder i sin tur till förhöjda kolesterolhalter i blodet. Den publicerade studien baserar sig på försök på råttor. Men resultaten har sannolikt implikationer även hos människa, något som forskarna nu studerar.

- Fynden är viktiga eftersom de dels kan förklara varför kolesterolnivåerna i blodet är högre hos individer med underfunktion i sköldkörteln. Dels kan de ge ytterligare kunskap om en helt ny grupp kolesterolsänkande läkemedel, så kallade selektiva sköldskörtelhormonagonister, som vi hoppas ska bli en behövlig komplettering till de befintliga statinerna, säger Mats Rudling.

Störningar i sköldkörteln är ett relativt vanligt förekommande problem, särskilt hos äldre kvinnor.

Galman, C., Bonde, Y., Matasconi, M., Angelin, B. och Rudling, M.

Dramatically increased intestinal absorption of cholesterol following hypophysectomy is normalized by thyroid hormone

Gastroenterology 134:1127-1136, april 2008

För frågor, kontakta: