Publicerad: 2011-12-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Koppling mellan hjärnskada och våldsbrott

[NYHET 2011-12-28] Epilepsi leder inte till ökad våldsbenägenhet, vilket tidigare hävdats. Däremot medför hjärnskada efter allvarligt våld mot huvudet fördubblad risk för våldsbrott senare i livet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och universitetet i Oxford.

Martin GrannFoto: Kriminalvården

Studien bygger vidare på tidigare forskning som antytt möjliga samband mellan epilepsi och hjärnskada samt senare våldsbenägenhet. Varje individ som vårdats på sjukhus med epilepsi respektive hjärnskada i Sverige under åren 1973-2009 - varav totalt 2984 senare dömdes för våldsbrott - matchades avseende ålder och kön mot vardera tio kontrollpersoner ur hela befolkningen.

Resultaten, som publiceras i vetenskapstidskriften PLoS Medicine, visar att inte finns något orsakssamband mellan epilepsi och ökad risk för våldsanvändning. Däremot leder hjärnskada efter våld mot huvudet till en fördubblad risk att dömas för våldsbrott senare i livet.

Genom att jämföra personer med epilepsi respektive hjärnskada med deras friska syskon kunde forskarna visa att de kopplingar som tidigare föreslagits helt (epilepsi) respektive delvis (hjärnskada) berott på riskfaktorer som delas av syskon i samma familj, det vill säga gener och uppväxtmiljö. Detta oavsett om man drabbats av någon av dessa hjärnsjukdomar eller ej.

Både epilepsi och hjärnskador efter våld mot huvudet är förhållandevis vanliga i befolkningen.

Därför är det viktigt att utreda eventuella kopplingar till ökad risk för våldsanvändning, menar forskarna.

- Det är glädjande att vi nu kan avskriva tidigare teorier om att personer med epilepsi skulle vara särskilt våldsbenägna. Epilepsi har länge varit en stigmatiserande sjukdom och det är viktigt att drabbade bemöts fördomsfritt av hälso- och sjukvården, säger Martin Grann, bland annat verksam vid Centrum för våldsprevention vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Publikation:

Seena Fazel, Paul Lichtenstein; Martin Grann, Niklas Långström

Risk of violent crime in epilepsy and traumatic brain injury: 35-year follow-up of the entire Swedish population

PLoS Medicine, online open access 27 december 2011

För frågor, kontakta: