Publicerad: 2013-02-05 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-12 14:47

Koppling mellan C-vitamintillskott och ökad risk för njursten

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att män som regelbundet tar C-vitamin i form av kosttillskott har en ökad risk att få njursten. Däremot kunde forskarna inte se någon koppling mellan njursten och så kallade multivitaminer – som innehåller mindre mängder C-vitamin. Resultaten publiceras i vetenskapstidskriften JAMA Internal Medicine.

Forskningen bygger på data från en stor så kallad populationsbaserad undersökning med män från Västmanlands och Örebro län som följdes under 11 års tid. Totalt identifierades 23 355 män som inte tidigare drabbats av njursten och som antingen inte alls använt kosttillskott eller bara tog kosttillskott i form av C-vitamin. Under studieperioden utvecklade 436 av männen njursten som ledde till att de fick uppsöka sjukvård. Forskarna jämförde sedan risken att utveckla njursten bland dem som tog C-vitamin med dem som inte gjorde det. Analysen upprepades för de som använde multivitamin.

Forskarna kunde då se att de män som regelbundet tog C-vitamin i supplementform löpte dubbelt så stor risk att utveckla njursten jämfört med de män som inte tog C-vitamin. Ju oftare männen tog C-vitamin, desto högre var risken för njursten. Däremot regelbunden användning av multivitamintillskott visade inget samband med ökad risk för njursten, något som enligt forskarna antagligen beror på att dosen C-vitamin vanligen är betydligt lägre i multivitaminer än i kosttillskott med enbart C-vitamin.

Av samma skäl kan riskökningen inte överföras till intag av C-vitamin via maten, såsom frukt, grönsaker och potatis. I Sverige är det rekommenderade intaget av C-vitamin 75 mg per dag. C-vitaminhalten i kosttillskott är vanligen 1000 mg per tablett och ger därför en dos som är avsevärt högre än vad man får genom kosten.

– Som med all forskning bör resultaten bekräftas av andra studier för att man ska vara riktigt säker. Vi kan heller inte uttala oss om kvinnor löper samma risk som män. Men med tanke på att det inte finns några väldokumenterade fördelar med att äta höga doser av C-vitamini form av kosttillskott kan det vara klokast att avstå, speciellt om man har drabbats av njursten tidigare, säger Agneta Åkesson, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som lett studien.

Forskningen har gjorts i samarbete med urologiska och njurmedicinska experter vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Studien har finansierats med stöd från Vetenskapsrådet och Karolinska Institutets så kallade KID-bidrag till forskarutbildning.

Publikation

Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men: a prospective study.
Thomas L, Elinder C, Tiselius H, Wolk A, Akesson A
JAMA Intern Med 2013 Mar;173(5):386-8