Publicerad: 2023-04-06 13:20 | Uppdaterad: 2023-04-06 13:20

Koordinatorer för Labmeds verksamhetsflyttar inom ANA Futura är utsedda!

Den 15 mars utlyste vi en koordinator som kan leda och samordna arbetet med omstruktureringen inom Labmed/ANA Futura i samband med att nya forskargrupper planerar att flytta in och förtätningar kommer att ske.

Grattis Sophia Godau, avdelningen för patologi och Robert Månsson, avdelningen för immunologi som gemensamt har fått uppdraget att koordinera institutionens verksamhetsflyttar inom ANA Futura.

Uppdraget gäller i 1 år.

Jonas Fuxe
Prefekt, institutionen för laboratoriemedicin