Publicerad: 2021-12-08 11:26 | Uppdaterad: 2021-12-09 17:21

Koordinator för Data Driven Life Science vid Karolinska Institutet

Data overview
Data overview. Foto: Pharmaphorum

Data Driven Life Science (DDLS) är ett växande område som inkluderar många redan pågående och planerade projekt och initiativ på Karolinska Institutet (KI). Dessa verksamheter skulle gagnas av koordination för att öka samarbete och för att hitta synergier.
Av den anledningen behöver KI bygga upp en DDLS-gemenskap som involverar både forskare som rekryteras till SciLifeLab och Wallenbergs nationella program inom DDLS och andra DDLS-relaterade forskare på KI.

KI anställer nu en koordinator på deltid med syftet att bygga denna community med en plattform för nätverkande, aktiviteter och kommunikation med KIs ledning.

Arbetsuppgifter

Samordnaren kommer att:

 • Etablera en plattform för DDLS
 • Bygga en organisation för DDLS
 • Kartlägga verksamheten och infrastrukturen
 • Arrangera aktiviteter som seminarier och nätverkande
 • Identifiera hinder och behov av resurser och kompetens bland DDLS-forskare
 • Delta i och samordna en arbetsgrupp på KI:s ledningsnivå för DDLS-ärenden

Krav

Kandidaten ska ha en doktorsexamen inom ett relevant forskningsområde. Erfarenhet av forskning av DDLS-typ är meriterande. Samordnaren bör ha goda kunskaper om KI:s organisation. Kandidaten bör också ha kompetens inom ledning och samarbete, samt förmåga att samla och utveckla en gemenskap som DDLS.

Anställningen

 • ska kombineras med en befintlig anställning vid KI.
 • omfattar 50 procent av en heltidstjänst.
 • är begränsad till tre år med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Du kan antingen skicka din ansökan till Karolinska Institutet, Registrator, 171 77 Stockholm eller mejla din ansökan märkt med Dnr 2-5400/2021 till registrator@ki.se senast den 16 januari 2022. Ansökan ska innehålla:

 • ett motiveringsbrev som beskriver ditt intresse för uppdraget (max en A4-sida)
 • relevant kompetens och erfarenhet (en sida)
 • CV (två sidor)
 • fullständiga kontaktuppgifter för upp till tre referenser

Ansökningarna kommer att granskas av en mindre grupp som utses och leds av professor Martin Bergö.

För mer information, vänligen kontakta Martin Bergö

Martin Bergö

Professor