Publicerad: 2016-07-27 00:19 | Uppdaterad: 2016-07-27 00:22

Kontakt med NVS:s ledningsgrupp under sommaren

En lista över vem som är ansvarig prefekt eller ställföreträdande/biträdande prefekt, administrativ chef (AC)/tillförordnad AC respektive prefektadministratör/tillförordnad prefektadministratör under vecka 25 till 36 hittar du via denna länk.

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har institutionsledningen en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc.