Publicerad: 2017-06-23 03:00 | Uppdaterad: 2017-06-23 03:16

Kontakt med NVS:s ledning i semestertider

E-post till NVS:s ledning skickas med fördel till prefekt@nvs.ki.se. Under sommaren tjänstgör följande personer som prefekt respektive administrativ chef (AC) vid NVS.

Vecka 25

Tf. prefekt Kristina Johnell

Tf. AC Mona Hellstadius

Vecka 26

Prefekt Maria Eriksdotter

Tf. AC Mona Hellstadius

Vecka 27

Tf. prefekt Maria Ankarcrona

Tf. AC Minna Öqvist

Vecka 28

Prefekt Maria Eriksdotter

Tf. AC Maria Eriksdotter

Vecka 29

Prefekt Maria Eriksdotter

Tf. AC Maria Eriksdotter

Vecka 30

Tf. prefekt Ulla Cronfalk-Hernlund

AC Ulla Cronfalk-Hernlund

Vecka 31

Tf. prefekt Ann-Langius-Eklöf

AC Ulla Cronfalk-Hernlund

Vecka 32

Tf. prefekt Kristina Johnell

AC Ulla Cronfalk-Hernlund

Vecka 33

Prefekt Maria Eriksdotter

AC Ulla Cronfalk-Hernlund

Vecka 34

Prefekt Maria Eriksdotter

AC Ulla Cronfalk-Hernlund