Publicerad: 2016-02-17 16:22 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:15

Konsistoriebeslut om rekrytering av ny rektor

Vid dagens sammanträde har KI:s konsistorium beslutat att hos regeringen begära att Karin Dahlman-Wright förordnas som vikarierande rektor för Karolinska Institutet efter Anders Hamsten.

Konsistoriet (KI:s styrelse) beslutade också att starta en process för rekrytering av en ny ordinarie rektor. På motsvarande sätt startas en förkortad process för att så snart som möjligt utse en tillförordnad prorektor.

— Nu börjar resan att återuppbygga det förtroende som gått förlorat, säger Konsistoriets ordförande Lars Leijonborg. Vi tror att Karin Dahlman-Wright är väl lämpad att ta det ansvaret. Vi behöver en tillförordnad prorektor vid hennes sida och i bästa fall kan vi ta beslut om inom ett par veckor. Att rekrytera en ny ordinarie rektor för en sexårsperiod är en uppgift som däremot måste få ta tid. Med stor sannolikhet kan ett sådant beslut fattas först i höst.

Vid sammanträdet informerade också Karin Dahlman-Wright om att oredlighetsärendet mot kirurgen Paolo Macchiarini kommer att öppnas på nytt och överlämnas till Centrala Etiksprövningsnämnden för yttrande.