Publicerad: 2010-10-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Konferens om nanoteknikens risker

[PRESSINBJUDAN 2010-10-08] Den nya nanotekniken erbjuder stora utvecklingsmöjligheter inom en rad viktiga områden, men kan också påverka vår hälsa och miljö på ett negativt sätt. Det senaste om potentiella risker med nanoteknik presenteras på ett symposium på Karolinska Institutet.

Journalister är välkomna till konferensen "2nd International Mini-Symposium on Nanotoxicology"

  • Tid: Lördag 23 oktober, 2010 kl. 08.30-17.15
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna

Nanomaterial används allt oftare i vanliga produkter i samhället. Materialen innehåller små nanopartiklar, på skalan miljarddels meter. De finns i allt från kosmetika, solskyddsprodukter och livsmedelsförpackningar till sportartiklar som till exempel badmintonracketar och cykelramar. Inom utvecklingen av datorer och vid energiframställning räknar forskare med att nanomaterial kommer att få mycket stor betydelse.

- Det finns en hel del studier på celler och på djur som tyder på att nanomaterial kan ha skadliga effekter för människor och på miljön. När man krymper material till nanoskalan förändrar man deras egenskaper och vi har fortfarande inget bra grepp om vilka egenskaper som leder till skadliga effekter, säger Bengt Fadeel, enhetschef och vice prefekt vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och den som organiserar konferensen.

Ett av nanomaterialen som visat sig vara förknippat med risker för hälsan är kolnanorör, ett material som både är lättare och starkare än stål. Flera av föredragen vid symposiet ägnas åt riskerna med kolnanorör och världsledande forskare på området kommer att medverka. Djur som utsatts för kolnanorör har bland annat utvecklat lungsjukdomar och symptom som påminner om de som asbest ger upphov till.

- Det är en stor farhåga att kolnanorör skulle ha samma skadliga egenskaper som asbestfiber. Frågan är också om de kan ge upphov till cancer.

Riskerna med nanomaterial är kopplade till hur lätt det är för kroppen att bryta ner partiklarna. Ny forskning från Karolinska Institutet visar att det finns mekanismer hos de vita blodkropparna för att bryta ner kolnanorör. Detta skulle kunna öppna för att använda nanomaterial även i sjukvården, till exempel som kontrastmedel inom bilddiagnostik.

Konferensen handlar också om riskbedömningar. Hur höga nivåer av nanopartiklar ska man tillåta i miljön och hur omsätter man data från djurstudier till effekter på människor?

Detta är andra mötet på området som arrangeras från Karolinska Institutet och som får stöd från EU:s sjunde ramprogram genom projektet Nanommune.

- Själva begreppet nanotoxikologi kom 2004 eller 2005. Sedan dess har det hänt mycket men vi har ändå många frågetecken kvar. Det har tillkommit flera stora forskningscentrum i USA och i Europa inom området.

Ledande forskare vid dessa centra kommer nu till Stockholm för att dela med sig av erfarenheterna under de senaste åren.

Symposiet är en officiell del av Karolinska Institutets 200-årsjubileum.

För hela programmet, se:

För frågor, kontakta: