Publicerad: 2017-11-15 13:03 | Uppdaterad: 2017-11-15 13:11

Konferens om medskapande inom vårdvetenskap

Konferensen Advances in Health Care Sciences Research är en möjlighet för nätverkande mellan doktorandstudenter och forskare från Norden och Baltiska regionen.

Den 15-16 november samlas cirka 100 deltagare på för konferensen på Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 23. Programmet består av poster sessioner och key note föreläsningar. Årets tema handlar: Co-creation in Health Care - changing the perspective of "users and choosers" to becoming makers and shapers of services.

Advances in Health Care Sciences Research Conference 2017, foto: Selma Wolofsky.

Advances in Health Care Sciences Research Conference 2017, foto: Selma Wolofsky.

Advances in Health Care Sciences Research Conference 2017, foto: Selma Wolofsky.

Advances in Health Care Sciences Research Conference 2017, foto: Selma Wolofsky.