Publicerad: 2010-10-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Konferens om livsviktig signalmolekyl

[PRESSINBJUDAN 2010-10-25] Kongressen "WNTs in Physiology & Disease" som hålls på Karolinska Institutet den 27-30 oktober samlar framstående forskare från hela världen för att diskutera forskning kring en familj budbärarmolekyler som kallas för WNT. Cellulär kommunikation via WNT-molekyler är grundläggande för samspelet mellan cellerna i vår kropp.

WNT-proteiner visades för snart 30 år sedan bildas av en gen som kan framkalla cancer, en så kallad onkogen. De senaste decennier har förståelsen av WNT-framkallade signaler i många celler av vår kropp ökad dramatiskt. Det har blivit tydligt att WNT-signaler inte enbart är viktiga för uppkomsten av många olika sorters cancer som ändtarms-, hud- och bröstcancer samt hjärntumörer, utan att de även spelar stor roll för fosterutvecklingen och upprätthållandet av friska vävnader.

Under fosterutvecklingen instruerar WNT- signaler det växandet fostret om var fram och bak är, det vill säga var huvudet och ändan skall bildas. Mognade av många organ styrs av WNT-proteiner och sammanfattningsvis kan man säga att inget foster blir till om inte kommunikationen genom WNT-proteiner fungerar.

Många aspekter i WNT-styrda cellulära samtal är fortfarande oklara och vid WNT2010 konferensen kommer nya forskningsrön att diskuteras. I detta sammanhang kommer många folksjukdomar som cancer, neurodegenerative sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och diabetes beröras.

- Särskilt spännande är att vi inte enbart kommer diskutera och lära oss om framgångar i förståelsen av molekylära mekanismer som ligger till grund av dessa sjukdomar, utan att det även kommer framläggas nya behandlingsstrategier. Dessa nya ansatser kan till eexmpel baseras på stamceller som kan ersätta döende nervceller i Parkinsonspatienter eller på nya läkemedel som påverkar WNT-signalöverföring för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar och astma, berättar docent Gunnar Schulte, en av arrangörerna.

De tretton mest välrenommerade forskarna inom forskningsfältet kommer att delta. Konferensen öppnas med två föreläsningar av Hans Clevers (Nederländerna) och Akira Kikuchi (Japan).

Journalister är välkomna till konferensen om WNT:s betydelse för fysiologi och sjukdom

  • Datum: 27-30 oktober 2010
  • Plats: Berzeliussalen, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet campus Solna

Program:

För frågor, kontakta: