Publicerad: 2011-04-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Konferens i veckan om epigenetikens kliniska betydelse

[PRESSINBJUDAN 2011-04-04] Hur mycket styrs vi av våra gener och hur mycket formas vi av miljön? Dessa frågor belyses under en konferens om epigenetik - ett snabbt växande forskningsområde som försöker förstå hur arv och miljö samspelar i människan.

Epigenetik handlar om hur miljöpåverkan under livet kan leda till att genernas uttryck hos en individ ändras, till exempel att de slås av eller på. Allt mer tyder på att epigenetiska mekanismer är viktiga vid en lång rad sjukdomar och att de även kan påverka egenskaper hos avkomman.

- Människans gener, inklusive många riskgener för sjukdomar, är i dag kartlagda. Men forskningen är bara i sin linda när det gäller att förstå hur genernas funktion påverkas av samspel med miljön. Epigenetiken är nästa stora utmaning och möjlighet för den kliniskt inriktade biomedicinska forskningen, säger professor Ingemar Ernberg som arrangerar konferensen.

Under konferensens tre dagar diskuterar internationella och svenska experter den senaste forskningen om epigenetikens betydelse inom olika kliniska områden som hjärt-kärlsjukdom, inflammation, cancer, hjärnan, psykiatri och diabetes.

Journalister kan efter förfrågan beredas tillträde till enskilda föreläsningar och intervjua forskare.

  • Tid: Måndag 4 april - Onsdag 6 april
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutets campus Solna

För mer information, kontakta: