Publicerad: 2021-06-14 09:57 | Uppdaterad: 2021-06-14 10:16

Kön och könsskillnader vid demens

Ett äldre par på en bänk vid småbåtshamnen
Foto: Pixabay

Centrum för alzheimerforsking (CAR) har startat en arbetsgrupp om kön och könsskillnader vid demens. Gruppen leds av Shireen Sindi och Daniel Ferreira, biträdande lektorer vid sektionen för klinisk geriatrik. Det är deras första arbetsgrupp som ledare, och de ser med förväntan fram emot hur den kommer att utvecklas.

Porträtt av Daniel Ferreira
Daniel Ferreira, föreståndare för CAR och en av de två ledarna för arbetsgruppen. Foto: Selma Wolofsky

Varför startade ni den här arbetsgruppen, och hur relaterar den till CAR:s mål och vision?

– Vi har startat gruppen som ett attraktivt initiativ för att uppnå några av CAR:s mål, som till exempel att öka interaktionen med forskare anslutna till CAR, förbättra vår samlade kunskap och vetenskapliga/sociala påverkan inom specifika områden, samt att skapa en stabil plattform som kan stötta forskare i deras målsättning att sprida och nå ut med sitt arbete. Vi tänkte att arbetsgrupper inom specifika områden kunde vara bra verktyg för att uppnå de målen. CAR:s vision är att fungera som ett referenscentrum för forskning inom Alzheimers sjukdom och demens vid Karolinska Institutet. Vår förhoppning är att den här arbetsgruppen kan bidra till att lyfta upp det här viktiga ämnet och arbeta fram referenser inom området.

Hur mycket kunskap finns inom ämnet idag?

– Vi har känt till i decennier att det finns könsskillnader när det gäller att utveckla demens och Alzheimers. Cirka två tredjedelar av de som får diagnosen Alzheimers sjukdom är kvinnor. Även om längre förväntad livslängd hos kvinnor bidrar till skillnaderna, så är det inte den fullständiga förklaringen till de siffrorna. Forskning visar att män och kvinnor har olika mönster för riskfaktorer och skyddande faktorer under sin livstid. Det inkluderar demografiska faktorer som till exempel utbildning, vaskulära och metaboliska faktorer, samt livsstils- och psykosociala faktorer inklusive depression och alkoholkonsumtion - men det är oklart hur dessa faktorer eller deras interaktioner differentiellt bidrar till ökad risk för demens hos båda könen.

Porträtt av Shireen Sindi
Shireen Sindi, en av de två ledarna för arbetsgruppen. Foto: Privat.

Vad är arbetsgruppens huvudsakliga mål?

– Det övergripande målet är att skapa en plattform som främjar nya forskningssamarbeten, nätverk och utbyte av idéer som konkret kan bidra till nya resultat. Det kan till exempel vara gemensamma forskningsstudier, bidragsansökningar, publikationer (t ex reviews, originalpublikationer, kommentarer), seminarier, konferenser, symposium och liknande. Målet är också att ägna oss åt kunskapsspridning till berörda parter som forskare och bidragsgivare och att översätta kliniskt relevanta resultat. Arbetsgruppen vill också främja möjligheter till utbildning och stötta yngre forskare genom peer feedback, utbildningsmöjligheter och vägledning.

 

Hur ser era kommande aktiviteter ut?

– Gruppen hade ett kick-off möte den 10 maj, 2021. Totalt deltog 21 medlemmar som representerade ett flertal universitet i Sverige och England. Vi inledde mötet med att skapa en kontext för arbetsgruppen, följt av introduktioner för att lära känna alla medlemmar och deras forskning. Vi hade sedan en inspirerande brainstorming, där vi synliggjorde vissa luckor i forskningen och kom upp med innovativa forskningsidéer. Gruppen beslöt att ha möten varje månad, samt en gemensam plattform för att dela information och kommunicera mellan möten. Vid nästa möte i juni, kommer vi att ha korta presentationer kring könsspecifika hormonella risk-och skyddande faktorer (t ex östrogen, testosteron, hormonbehandling, historik kring graviditeter), följt av diskussioner för att identifiera specifika luckor i forskningen och hur de kan belysas av vår arbetsgrupp. Intresserade forskare och kliniker kan fortfarande anmäla sig till gruppen!

Har ni någon plan för hur länge arbetsgruppen ska verka?

– Vi har ingen begränsad tidsram. Så länge gruppen är villig att samarbeta så vill vi fortsätta att leda och koordinera. Vi tror verkligen att vi har en unik plattform för att undersöka betydelsen av kön i kontexten demens och Alzheimers, och vi hoppas kunna maximera den potentialen.

Hur har deltagarna valts ut och vilka ingår i gruppen idag?

– Vi har gått ut med det här initiativet genom olika kanaler (t ex via e-post och våra morgonmöten på onsdagar) och vi har en öppen och välkomnande inställning till nya medlemmar. Alla som forskar på kön och könsskillnader eller som vill engagera sig inom detta forskningsområde är välkomna att delta. Vi vill gärna också bjuda in kollegor vid andra institutioner inom KI, samt medarbetare vid andra universitet och forskningsinstitut. Vi är tacksamma över att ha en heterogen grupp som innehåller studenter, postdoktorer, seniora forskare och forskargruppsledare som alla bidrar med viktiga insikter från sina olika respektive forskningsnivåer. Våra medlemmar har också blandad bakgrund vad gäller utbildning och forskningsområden, bland annat forskning på djur, epidemiologi, psykologi, klinisk forskning, hjärnavbildning med mera. Det ger teamet ett värdefullt interdisciplinärt perspektiv.

Är du intresserad av att bli medlem i gruppen?

Vi välkomnar nya medlemmar! Om du vill delta, skicka ett e-postmeddelande till shireen.sindi@ki.se och daniel.ferreira.padilla@ki.se . De ansvarar för att dina uppgifter förs över till ett digitalt formulär och lägger till dig på sändlistan.

Centrum för alzheimerforskning (CAR)

CAR är navet för all forskning kring Alzheimers sjukdom och andra former av demens som bedrivs vid Karolinska Institutet. CAR:s arbetssätt är dynamiskt och målsättningen är att föra fram våra medlemmars arbete avseende vetenskap, utbildning och kliniska aspekter. CAR:s sammansättning uppdateras senast i december 2020, när Daniel Ferreira tillträdde som ny direktor tillsammans med en styrgrupp bestående av Chengxuan Qiu, Dorota Religa och Per Nilsson. Sedan dess har CAR arrangerat ett antal olika aktiviteter. Varje vecka hålls ett morgonkaffemöte på onsdagar med en kort presentation av olika anslutna forskare. Vi arrangerar event, webbinarier och mycket annat. Vi har spännande planer som kommer att presenteras under året. Håll er gärna uppdaterade genom att följa oss på twitter @CAR_Karolinska eller besök vår webbplats. Vi sätter stort fokus på våra anslutna forskare och samarbetspartners – CAR är skapat för dem.

Kontakt

Shireen Sindi Senior Forskningsspecialist