Publicerad: 2023-11-20 17:28 | Uppdaterad: 2023-11-20 17:28

Kommissionen publicerar lista på hälsobaserade riktvärden för byggprodukter

Europeiska kommissionen har publicerat en lista på EU-LCI värden.

Förkortningen LCI står för "lowest concentration of interest". EU-LCI värden är hälsobaserade riktvärden för utsläpp av farliga kemikalier från byggnadsmaterial avsedda för användning inomhus. Docent Linda Schenk vid Institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet ingår i expertgruppen som tar fram dessa riktvärden, kallad EU-LCI Subgroup. Professor Gunnar Johanson, också vid IMM,  var tidigare aktiv i expertgruppen och ingick även arbetsgruppen som tog fram ramverket kring EU-LCI värden och deras dokumentation. 

Profile image

Linda Schenk

Senior Forskare
+46852487968