Publicerad: 2015-06-22 08:31 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:38

Kommentar till Vetenskapsrådets beslut att stoppa utbetalning till misstänkt forskare

Kommentar: Vetenskapsrådet har genom ett pressmeddelande idag meddelat att man stoppar utbetalningen av forskningsbidrag till forskningscentret ACTREM (Centrum för Regenerativ Medicin) vid Karolinska Institutet. Karolinska Institutet har nu tre veckor på sig att ta ställning till Vetenskapsrådets beslut.

Den på Karolinska Institutet pågående utredningen om misstänkt oredlighet i forskning är ännu inte slutförd. Enligt högskoleförordningen är det Karolinska Institutets rektor som utreder misstänkt oredlighet i forskning. I det aktuella ärendet avgörs den frågan på basis av det samlade materialet i ärendet. Det utgörs av de anmälningar som riktats mot en gästprofessor vid KI, det expertutlåtande som lämnats av den externa utredaren Bengt Gerdin samt de yttranden som väntas komma in från gästprofessorn och övriga medförfattare till de kritiserade artiklarna.

De har tid på sig att inkomma med yttranden senast den 24 juni. När Karolinska Institutet fattar beslut i ärendet beror därefter på mängden inkommet material och de uppgifter som framkommer där.

Någon ytterligare kommentar till Vetenskapsrådets ställningstagande i ärendet har Karolinska Institutets ledning inte i detta läge.

Vetenskapsrådets pressmeddelande.