Publicerad: 2016-01-22 14:31 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:39

Kommentar till SVT:s granskning av Paolo Macchiarini i Dokument inifrån

Den 20 januari 2016 sände SVT andra delen av tre i en dokumentärserie ”Experimenten” som kretsar kring forskaren vid Karolinska Institutet och tidigare överläkaren vid Karolinska Universitetssjukhuset, Paolo Macchiarini. I dokumentären framkommer flera uppgifter som rör omständigheter kring operationer i Ryssland som hittills varit okända för KI och visar, så som det framställs i programmet, på ett för KI oacceptabelt agerande. Detta tar KI mycket bestämt avstånd från.

Macchiarinis uppdrag vid Kuban State University (KSU), i Ryssland är en bisyssla som KI tidigare har godkänt, men inte förrän nu känt till detaljerna kring. KI kommer att granska dessa uppgifter för att se om vi på något sätt brustit i vår kontroll av bisysslan. Vi tillåter inte bisysslor som är förtroendeskadliga för KI och så som Macchiarinis verksamhet i Ryssland beskrivs i programmet hade en sådan bisyssla sannolikt inte godkänts.
KI undersöker sedan tidigare också uppgifter i den amerikanska tidskriften Vanity Fair om att Paolo Macchiarini skulle ha lämnat felaktiga uppgifter i den CV han tillställde KI innan han anställdes 2010.

Det har aldrig funnits något formaliserat samarbete mellan Karolinska Institutet och KSU, varken på enhets-, institutions- eller universitetsnivå. Det finns heller inga ekonomiska relationer mellan KI och KSU. Det som föreligger är ett vetenskapligt samarbete på forskarnivå mellan enskilda forskargrupper från de båda universiteten, vilket är vanligt förekommande och något helt naturligt i forskarvärlden.

Bakgrund

Paolo Macchiarini anställdes på deltid som gästprofessor på KI i november 2010, förordnandet löpte över tre år och förlängdes 2012 med ytterligare två. Längre än så kan man inte vara gästprofessor, enligt Högskoleförordningen. Under 2010-2013 var hans anställning förenad med deltid på Karolinska universitetssjukhuset. Från och med den 1 november 2015 har Macchiarini en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI. Hans forskning på KI omfattar laboratorieforskning och forskning på djurmodeller. Macchiarini har av KI utretts och friats för oredlighet i forskning. De operationer som han var delaktig i vid Karolinska Universitetssjukhuset har av Läkemedelsverket anmälts till polis och utreds av åklagare.