Publicerad: 2016-01-08 09:36 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:34

Kommentar till medieuppgifter i Vanity Fair

Kommentar: I en artikel i tidskriften Vanity Fair publicerades den 5 januari uppgifter om att en forskare och tidigare gästprofessor vid Karolinska Institutet ska ha lämnat felaktiga uppgifter i sitt CV. Med anledning av detta har Karolinska Institutet påbörjat en utredning för att granska riktigheten i de uppgifter som forskaren lämnat till KI i samband med sin anställning 2010.

KI kommer bland annat att kontakta de lärosäten där forskaren tidigare verkat. Utredningen kommer att bedrivas skyndsamt, men när kan vara färdig går inte att säga i nuläget.