Publicerad: 2016-12-10 11:47 | Uppdaterad: 2016-12-19 10:55

Kommentar till artiklar i Expressen

Kommentar: Expressen publicerar idag, den 10 december, artiklar om Macchiarini-ärendet och vilka konsekvenser detta fått för inblandade personer, såväl på Karolinska Institutet, KI, som på Karolinska Universitetssjukhuset. KI kommenterar här några av uppgifterna.

KI känner till de uppgifter som lyfts fram i artiklarna, de är offentliga och ingenting som KI velat dölja.

– Professor Bengt Gerdin har helt rätt när han säger att det ibland kan vara så att man skapar mer kaos om man lyfter bort en kärnspelare från en verksamhet och att KI tydligare borde kommunicerat detta, konstaterar Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor.

– Som Heckscher-utredningen konstaterade, innebär ansvarstagande inte heller att man alltid måste lämna sin tjänst med omedelbar verkan. Ansvar kan också handla om att styra upp och åtgärda fel och brister som har uppdagats.