Publicerad: 2016-05-04 17:04 | Uppdaterad: 2016-05-09 14:04

Kommentar till aktuell media i uppmärksammat oredlighetsärende

Kommentar: I dag onsdag 4 maj intervjuas förre KI-forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini i Läkartidningen och även i SVT Nyheter.

I intervjun i Läkartidningen uttrycker Paolo Macchiarini bland annat att KI:s beslut att avskeda honom är grundlöst och att KI agerat efter hårt tryck från media. KI delar inte denna uppfattning.

Beslutet att avskeda Paolo Macchiarini togs av personalansvarsnämnden vid KI och föregicks av en noggrann utredning där det framkom flera omständigheter som gjorde det omöjligt för KI att fortsätta samarbetet. Dessa omständigheter redogjorde KI för vid tidpunkten för avskedet i ett pressmeddelande.

KI har inga nya kommentarer i fallet utan avvaktar slutsatserna från de utredningar som pågår.