Publicerad: 2017-02-27 13:26 | Uppdaterad: 2017-02-27 13:26

Kommentar angående medieuppgifter om forskning och behandling med celler från moderkaka

Kommentar: Karolinska Institutet, KI, kommenterar senaste tidens medieuppgifter om en behandlings-metod och forskningsstudie där patienter behandlats med celler från moderkaka där myndighetstillstånd saknats.

Ansvariga för den stoppade studien var en pensionerad professor som nu är anknuten till KI och som vid tiden för behandlingarna även var läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt den medicinskt ansvarige läkaren som nu är adjungerad professor vid KI. När KI och sjukhuset år 2015 gemensamt upptäckte brister i studien och att tillstånd saknades, stoppades behandlingarna.

I dagarna mottog Karolinska Universitetssjukhuset den utredning man låtit en extern utredare, professor emeritus Anders Wallin, genomföra av alla patienter som fått den aktuella behandlingen. Genomgången visar att studiens genomförande är bristfällig, såsom bristande dokumentation; att studien inte föregåtts av djurstudier; att vissa tillstånd saknats; att patienter kan ha utsatts för onödiga risker, samt att studien inte ger underlag för att avgöra om behandlingen är effektiv.

Efter att den första preliminära externa utredningarna genomförts på sjukhuset inledde KI under 2016 en utredning om misstänkt oredlighet i forskning. Ärendet ligger fortfarande för bedömning hos expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Efter att studien stoppats har KI inte godkänt ansökningar om forskningsanslag för den pensionerade professorn, och för diskussioner med befintliga anslagsgivare hur löpande anslag ska hanteras.

Nyhet om utredningen på Karolinska Universitetssjukhusets webbplats.

Detta har hänt
2010 Etikansökan för att använda decidua celler (celler från moderkaka) på människa
2011 Forskningsstudien inleds och första patient behandlas
2014 Inspektionen för vård och omsorg ger tillstånd att hantera s k decidua celler
2014 KI och Karolinska Universitetssjukhuset fattar gemensamt misstankar om att allt inte står rätt till och agerar för att få insyn i verksamheten.
2015 Karolinska Universitetssjukhuset inleder intern utredning av deciduacellsstudien vilken leder till att en extern utredare anlitas för att utreda ett mindre antal patientfall. Studien och behandlingen stoppas då man funnit betydande brister i dessa.
2016 KI inleder utredning om misstänkt oredlighet i forskning
2016 Karolinska Universitetssjukhuset beslutar att låta den externa utredaren granska samtliga patienter som behandlats med decidua celler.
2017 Ovan nämnda utredning är klar och överlämnas till sjukhuset.