Publicerad: 2017-10-10 15:29 | Uppdaterad: 2024-04-04 15:31

Kombinerar olika sorters data för ökad kunskap om MS

Ingrid Kockum forskar om multipel skleros, MS, och leder det stora internationella samarbetet MultipleMS. Genom att kombinera många olika sorters data ska projektet ge ökad kunskap om olika typer av MS och hur behandlingen kan anpassas bättre till olika patientgrupper.

Ingrid Kockum. Foto: Creo Media Group

Ingrid Kockum vill förstå hur genetik och miljöfaktorer samspelar vid uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Idag är hennes forskning inriktad mot multipel skleros, MS. Hon är koordinator för ett internationellt konsortium, MultipleMS, startat 2017, med 21 samarbetspartners i Europa och USA. Projektet har fått ett anslag på närmare 15 miljoner euro och kommer att omfatta omkring 30 000 patienter.

– I Multiple MS försöker vi knyta ihop olika typer av data, som genetik, epigenetik, immunologi, proteomik och livsstilsfaktorer för att förstå mer om sjukdomen, förklarar Ingrid Kockum. Ett syfte med projektet är att identifiera olika undergrupper av MS. Vi tror att olika individer får sjukdomen av olika orsaker och har nytta av olika behandlingar.

Idag finns en rad nya bromsmediciner som visar goda resultat vid tidig MS, påpekar Ingrid Kockum, men det behövs mer kunskap om hur de nya behandlingarna ska användas optimalt, och vilka långtidseffekter de har.

I MultipleMS ingår bland annat att försöka identifiera gener som styr sjukdomens svårighetsgrad – förmodligen är det andra gener än de som påverkar risken för att sjukdomen uppstår.

– Vi hoppas också att uppdelningen i undergrupper kommer att ge ledtrådar om biologiska processer och vad sjukdomen i grunden beror på – något som fortfarande är okänt, säger Ingrid Kockum.

Hennes forskargrupp bedriver även forskning utanför ramen för MultipleMS. Ett exempel är en pågående studie av kopplingen mellan herpesviruset EBV och MS.

Om Ingrid Kockum

Professor i genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Ingrid Kockum är född 1967 och uppvuxen utanför Ystad. Hon fick sin grundutbildning i cell- och molekylärbiologi vi Cambridge University med examen 1989 och disputerade vid KI 1995. 1997 var hon gästforskare vid Wellcome Trust Center for Human Genetics, Oxford University.

2002 blev Ingrid Kockum gruppledare vid KI:s institution för molekylärmedicin och 2006 flyttade hon till institutionen för klinisk neurovetenskap. Hon blev docent 2007.
Ingrid Kockum utsågs den 1 juli 2016 till professor i genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i ”From Cell to Society” 2017.

Se en video