Publicerad: 2017-10-13 11:15 | Uppdaterad: 2024-03-04 11:26

Kombinerar klinisk och molekylär forskning för bättre behandlingar mot hjärtkärlsjukdom

Ateroskleros och klaffsjukdom är vanliga orsaker till hjärtsjukdomar. Magnus Bäck forskar om de molekylära mekanismer som gör att ateroskleros och hjärtklaffsjukdom uppstår och om hur de kan omsättas i klinisk nytta.

Magnus Bäck. Foto: Creo Media Group.

Magnus Bäcks forskning handlar om hur hjärtkärlsjukdom och hjärtklaffssjukdom uppkommer och om hur kunskapen om dessa mekanismer kan användas kliniskt. Forskningen i hans grupp är translationell och omfattar experimentella försök, studier på patientmaterial och epidemiologiska kohorter samt kliniska studier.

– Vi kombinerar klinisk kunskap om kardiovaskulär sjukdom med kunskap om sjukdomen på molekylär nivå, förklarar Bäck. Syftet är att överbrygga gapet mellan experimentell vaskulär biologi och klinisk kardiologi. Själv är jag hjärtläkare och möter dessa patienter i min kliniska vardag.

Ett viktigt spår i Bäcks forskning är att förstå hur lipidmediatorer – en grupp ämnen som kroppen bildar från fettsyror – medverkar vid ateroskleros och hjärtklaffsjukdom.

– Både ateroskleros och klaffsjukdom är kroniska inflammationsprocesser, och vi har gjort viktiga upptäckter kring olika lipidmediatorers roll i denna inflammation, säger Magnus Bäck. Det finns både lipidmediatorer som driver på inflammationen och sådana som hämmar den.

Hans förhoppning är att gruppen utifrån sina upptäckter på sikt ska kunna utveckla nya behandlingar eller andra former av klinisk nytta.

– Förbättrade behandlingar är vårt främsta mål, men vi vill också gärna bidra till nya metoder inom diagnostik och prognostik, och forskar därför om potentiella markörer, säger han

Bäcks grupp bedriver sin forskning i egna studier, i interna samarbeten på KI – inte minst med epidemiologer – samt i internationella nätverk.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2017.

Om Magnus Bäck

Professor i kardiologi vid institutionen för medicin, Solna

Magnus Bäck är född i Köping 1972. Han tog läkarexamen vid KI 1998 och har sedan dess i huvudsak varit kliniskt verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han disputerade vid KI 2001 och gjorde 2003–2004 postdok i Göran K. Hanssons grupp vid CMM, Centrum för Molekylär Medicin.

2006–2008 arbetade Magnus Bäck som gästforskare och hjärtläkare vid Hôpital Bichat i Paris, Frankrike. Återkommen till Sverige byggde han upp en forskargrupp vid CMM. Han blev specialist i kardiologi 2009 och docent 2010. Magnus Bäck utnämndes den 1 december 2016 till professor i kardiologi vid Karolinska Institutet.