Publicerad: 2017-06-21 08:52 | Uppdaterad: 2017-08-07 13:37

Kollegorna bland det bästa med att jobba vid NVS

Photo: Selma Wolofsky

Den 13 juni hade institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) sommaravslutning. Över 200 medarbetare deltog för att fira det gångna årets framgångar, nyligen utnämnda professorer, docenter och lektorer, samt mingla och äta lunch i Winterviken.

Prefekt Maria Eriksdotter höll ett inledningstal och tackade och berömde alla medarbetare vid NVS för deras stora engagemang och mycket väl utförda arbete vid institutionen.

Photo: Selma Wolofsky

Vad är det bästa med att jobba vid NVS?

Medarbetarna svarade också på ett Quiz om NVS och frågan om vad de tycker är det bästa med att arbeta vid institutionen. Flest svar handlade om fantastiska kollegor och en inspirerande arbetsmiljö med bra klimat. Andra svar handlade till exempel om:

“Personerna, miljön, forskning som ger bättre livskvalitet för alla”, “Vår fantastiska atmosfär, väldigt vänlig, internationella och omhändertagande forskningsledare”,

Alla möjligheter inom vår institution och all vänlighet

“Möjligheten att träffa studenter på alla nivåer och så klart kollegorna”, “Transparens”, “Så internationellt, allas entusiasm, jag är stolt över Karolinska Institutet, vänliga och hjälpsamma människor”,

Bra infrastruktur & trevliga personer skapar ett gott klimat för forskning

“Möjligheten att arbeta interprofessionellt i både utbildning och forskning, och även kliniskt arbete”, “Inställningen och kulturen för att vi arbetar ´från cell till samhälle´”, “Det hjälpfulla klimatet and och vänligheten bland kollegor”, “Utmaningarna och människorna”, “Inspirerande”, “De konstant intressanta & varierade utmaningarna”, “Bra ledarskap, trevlig atmosfär”, “Olika bakgrunder och yrken och international miljö”,

Translationell och interprofessionell miljö

“Intressant forskning”, “Människorna, idéerna, framtiden”, “Diversitet i forskningen och aktiviteterna”, “Frihet och stöd i balans!”, “Vår onsdagsfika =)”,

Studenter och kollegor! Att jag har roligt varje dag

“Jättebra karriärsmässiga möjligheter”, “Vetenskaplig kompetens! Kreativitet”, “Allt”.

Presentationer och firandet av medarbetare

Nyligen utsedde professorn Johan Ärnlöv, sektionen för allmänmedicin och primärvård, firades och höll en presentation om sin forskning om samspelet mellan njurarna och det kardiovaskulära systemet.

Photo: Selma Wolofsky

Docent Eva Rasmussen Barr, sektionen för fysioterapi, höll en presentation om sin forskning om hur smärta i länryggen hanteras i primärvård.

Photo: Selma Wolofsky

Charlotte Borgerud, arkivarie, höll en presentation om hur professorer vid Uppsala universitet nätverkade under 1600- och 1700-talet.

Photo: Selma Wolofsky

Nyligen utsedda docenterna Neda Agahi, Maria Lindskog och Eva Rasmussen Barr firades.

Photo: Selma Wolofsky

Nyligen utsedde universitetslektorn Eric Westman firades.

Photo: Selma Wolofsky

Bandet Daze stod för underhållningen.

Photo: Selma Wolofsky

Flera bilder från sommarlunchen

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

Photo: Selma Wolofsky

NVS:s ledningsgrupp våren 2017 (exkl. administrativ chef Ulla Cronfalk-Hernlund).

Photo: Selma Wolofsky