Publicerad: 2019-10-15 09:47 | Uppdaterad: 2024-04-08 09:49

Kolesterolets roll i hjärtkärlsjukdom

Uwe Tietge forskar om vad kolesterol gör i kroppen, och varför vissa former av denna molekyl är skadliga och andra skyddande. Målet är att kartlägga grundläggande molekylära mekanismer i ämnesomsättning reglering och att identifiera nya mål för behandling av kardiovaskulär sjukdom.

Uwe Tietge, portrait in front of Aula Medica.
Professor Uwe Tietge, foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

– Jag forskar främst om kolesterol – en typ av fett som har stark koppling till kardiovaskulär sjukdom. Kolesterol är paketerat i olika former när det fraktas i kroppen och kan, beroende på dessa, vara både skadligt och skyddande. Vi försöker att förstå varför det är så. Framför allt studerar vi det som brukar kallas 'det goda kolesterolet', HDL, och hur det fungerar. Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen och kunskap om varför HDL verkar skyddande kan leda till bättre behandlingar. Vi forskar också i allt större utsträckning om hur kroppens ekosystem av bakterier, dess mikrobiota, är kopplat till kolesterol och hälsa i ett vidare perspektiv.

Hur forskar ni?

– Vi rör oss mellan mänskliga kohorter, musmodeller och cellodlingar – när vi gjort en observation och formulerat en hypotes i det ena systemet så går vi till de andra för att testa den. I våra studier av HDL-funktion i kohorter har vi kapacitet att hantera ett rätt stort material – som mest har det hittills varit 1600 prover. Det är inte många grupper i världen som bedriver jämförbar forskning i den skalan. När det gäller mikrobiota har vi lagt mycket arbete på våra sterila – i betydelsen bakteriefria – möss. De är väldigt användbara för studier av enskilda bakteriearter och av hela mikrobiota.

Vilka är era viktigaste upptäckter?

– Vi har visat att något som kallas the reverse cholesterol transport existerar. Sedan 1960-talet har man antagit att den finns, men vi är de första som experimentellt påvisat denna process. Ett annat fynd som jag tror kommer att påverka synen på kolesterol och hälsa, är att möss exponering för hög respektive låg kolesterolhalt i mjölken när de diar ger långtidseffekter i hur tarmarna tar upp kolesterol – effekter som medieras epigenetiskt.

Text: Anders Nilsson
Publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2019.

Om Uwe Tietge

Professor i klinisk kemi vid institutionen för laboratoriemedicin

Uwe Tietge är född i München, Tyskland, 1968 och utbildad vid Medizinische Hochschule Hannover, där han tog läkarexamen 1994 och gjorde AT-tjänstgöring 1994–1997. Tietge disputerade vid samma lärosäte 1996 och gjorde 1997–2000 postdok vid University of Pennsylvania, USA. 2001–2004 forskade Tietge vid Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland, och som associate professor 2004–2019 vid Universitair Medisch Centrum Groningen, Nederländerna.

I samband med sin flytt till KI blir Tietge även sjukhuskemist vid Karolinska universitetssjukhuset. Uwe Tietge har anställts som professor i klinisk kemi vid Karolinska Institutet från 1 november 2018.

Se en film