Publicerad: 2009-10-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Kolesterol viktigt för hjärnans utveckling

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-02] En omvandlad form av kolesterol är nödvändig för bildningen av nervceller i hjärnan, visar en studie från Karolinska Institutet. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Stem Cell, kan förbättra möjligheterna att odla dopaminproducerande celler utanför kroppen.

Ernest ArenasFoto: Ulf Sirborn

Studien, som har letts av professor Ernest Arenas, visar att bildningen av dopaminproducerande nervceller under hjärnans utveckling i möss är beroende av att en oxiderad form av kolesterol, oxysterol, aktiverar en specifik receptor i hjärnans nervceller. Dopaminproducerande nervceller spelar en viktig roll för många olika processer och funktioner i hjärnan, från rörelseförmåga till belöningssystem och beroende. Det är även den celltyp som dör vid Parkinsons sjukdom.

Forskarna visar också att embryonala stamceller som odlas i laboratorium bildar dopaminproducerande nervceller i större utsträckning om de behandlas med oxiderat kolesterol. Genom samma behandling minskade stamcellernas tendens att växa okontrollerat.

- Oxysterol bidrar till en säkrare och bättre odling av dopaminproducerande celler, vilket är ett stort framsteg eftersom det ökar möjligheterna att utveckla nya behandlingar mot Parkinsons sjukdom, säger Ernest Arenas.

En förhoppning är att odlade dopaminproducerande celler i framtiden ska kunna transplanteras och ersätta celler som har dött hos Parkinsonpatienter. Odlade dopaminproducerande celler kan också användas för att testa nya läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

Publikation:

Paola Sacchetti, Kyle M. Sousa, Anita C. Hall, Isabel Liste, Knut R. Steffensen, Spyridon Theofilopoulos, Clare L. Parish, Carin Hazenberg, Lars Ährlund Richter, Outi Hovatta, Jan-Åke Gustafsson & Ernest Arenas

Liver X Receptors and oxysterols promote ventral midbrain neurogenesis in vivo and in human embryonic stem cells.

Cell Stem Cell, 2 oktober 2009, volume 5, issue 4.

För mer information, kontakta: