Publicerad: 2016-08-20 14:30 | Uppdaterad: 2017-10-13 16:33

Kolesterol påverkar minnet – ny avhandling visar hur

AD researcher Muhammad Al Mustafa Ismail working in the lab. Photo: Selma Wolofsky, NVS, Karolinska Institutet.

Höga kolesterolvärden, och en typ av kolesterol som kallas 27–hydroxikolesterol, påverkar hjärnan vid demenssjukdomar så som Alzheimer sjukdom, men hur? I sin nya avhandling presenterar doktoranden Muhammad Al Mustafa Ismail ett pussel av kolesterol, glukos, och försämrade minnesfunktioner, med slutsatsen att vi kanske bör se över våra rutiner för hälsokontroller och se möjligheterna som kan finnas i nya behandlingsmetoder mot demenssjukdomar.

Disputation den 16 september, läs mer här.

Vad handlar din avhandling om?

Högt kolesterol anses vara ”boven” när det gäller sjukdomar som högt blodtryck och diabetes. Det samma gäller vid sjukdomar som påverkar hjärnan och försämrar dess funktioner, till exempel vid Alzheimer sjukdom. För att Kolesterolet ska kunna ta sig in hjärnan, förbi en särskild barriär som hjärnan upprätthåller, så måste det oxidera och byta form till så kallad 27–hydroxikolesterol (27-OH). Vi har inte tillräcklickligt med kunskap för att veta exakt vad 27-OH gör när det har kommit in till hjärnan. Jag har därför ägnat min avhandling till att ta reda på det.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Hjärnan har ett hormonsystem som kallas renin- angiotensin-systemet och som liknar det systemet som njurarna har för att reglera blodtryck. I motsats till njurarnas, så är hjärnans system ärven kopplat till minnesfunktioner. Vår forskning visar att 27-OH gör att systemet överstimuleras, och därmed försämrar minnet. Vi upptäckte detta i möss som är genetiskt modifierade för att ha högre nivåer av denna form av kolesterol. Dessa möss presterar sämre i minnesuppgifter än sina normala syskon, och har lägre glukoshalter i hjärnan.

För att se om detta även gäller människor undersökte vi individer som hade skannat sina hjärnor för att mäta glukosmängden. Vi mätte också nivåerna av 27-OH i vätskan som omger hjärnan(cerebrospinalvätska) för att skapa oss en bild av hur mycket 27-OH som släpptes igenom hjärnbarriären. Det vi såg var att vid högre nivåer av 27-OH i cerebrospinalvätskan så var det mer troligt att med mindre glukos i hjärnan. Det är även viktigt att nämna att dessa individer klagade på vissa problem med minnet.

Ett annat viktigt resultatär att 27-OH leder till att större mängder av en molekyl som främjar inflammation i hjärnan. Denna molekyl visade sig vara associerad med Alzheimers sjukdom och kan ha spelat en betydande roll i den inflammationen som sker i dessa patienter.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Den nya kunskapen gör att vi bättre kan förstå hur kolesterol påverkar hjärnan. Vi belyser vikten av 27-OH dess påverkan på hjärnan och rollen den spelar i att öka kolesterolets negativa effekter.. I dagsläget kontrolleras endast kolesterol hos patienter, men vi tror att det även är viktigt att mäta nivåerna av 27-OH. Det är viktigt att hålla koll på värdena, och vad som vore än bättre är att kunna minska delen 27-OH som tar sig in i hjärnan. I min avhandling presenterar vi flera möjligheter att ta sig an den utmaningen, och förhoppningsvis sänka värdena och förbättra omsättningen av glukos. Vi hoppas att detta belyser de alternativa metoder som finns tillgängliga för att med medicin behandla neurodegeneration (nedbrytning av hjärnan) samt försämrat minne och kognition.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Forskning är spännande eftersom man kommer på idéer som man försöker bevisa eller motbevisa. Man får verkligen använda sin förmåga att lösa problem och sin kreativitet, vilket jag verkligen gillar. Den tillfredsställelse man får av att veta att man hjälper folk är också fantastiskt, även om det kommer senare i processen. Det tar år eller ännu längre tid att slutligen införa denna nyfunna kunskap – därför föredrar jag att arbeta kliniskt.

Att interagera med patienterna och direkt kunna påverka deras liv till det bättre är mycket tilltalande. Jag hoppas därför på att komma tillbaka till mitt kliniska arbete som läkare. När det gäller forskning i framtiden, anser jag att det kommer vara ett symbiotiskt arbete – jag ser inga svårigheter med att kombinera de två rollerna, jag tycker att denna nära relation är fördelaktig för båda områdena.

Avhandling

Deciphering the role of 27-hydroxycholesterol in neurodegeneration

Kontakt