Publicerad: 2022-08-25 14:23 | Uppdaterad: 2022-08-31 13:36

Kliniska doktorander i fokus under hearing med vicerektor-kandidater

Hearing av vicerektor-kandidater till kommittén för forskarutbildning
Hearing av vicerektor-kandidater till Kommittén för utbildning på forskarnivå. Från vänster: Michael Fored, Margaret Sällberg Chen, Erika Franzén och Robert Harris. Foto: Erik Flyg

Under hearingen inför valet av vicerektor och vice ordförande för Kommittén för utbildning på forskarnivå låg fokus bland annat på dagens situation för de kliniska doktoranderna. Valet via digital röstning inleddes den 25 augusti och pågår en vecka framåt.

Michael Fored, universitetslektor vid institutionen för medicin, Solna (MedS) vid talarpodiet.
Michael Fored, universitetslektor vid institutionen för medicin, Solna (MedS). Foto: Erik Flyg

Hearingen av de fyra kandidaterna Michael Fored, Erika Franzén, Margaret Sällberg Chen och Robert Harris inleddes med egna presentationer där de delade visioner och personliga prestationer. 

Här betonade Michael Fored att KI:s forskarutbildning redan i dag håller hög klass. 

– För att bli ännu bättre måste vi lita till vår förmåga och vårt goda engagemang. Att fokusera på detaljer, mål och risker har sina poänger, men främst bör vi se till riktning och strategi. Är vi på väg mot en bättre forskarutbildning, och vilka är då framgångsfaktorerna? Vi måste ifrågasätta allas våra incitament till att vi ägnar oss åt forskarutbildning, säger Michael Fored, universitetslektor vid institutionen för medicin, Solna (MedS).

Erika Franzén betonade bland annat förutsättningarna för handledarna. 

– Det är viktigt att vi ger handledarna de bästa förutsättningarna, i form av stöd i utbildning och finansiering. Dessutom kan vi jobba mer med att öka finansieringen till doktorander. Det är viktigt att vi får in fler kliniker tidigt i forskarutbildningen, och ett sätt är att starta fler kliniska forskarskolor, säger Erika Franzén, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). 

Hon betonade även ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården.

Fler forskarskolor för kliniska doktorander

Margaret Sällberg Chen, professor vid institutionen för odontologi (DentMed) vid talarpodiet.
Margaret Sällberg Chen, professor vid institutionen för odontologi (DentMed) Foto: Erik Flyg

Även Margaret Sällberg Chen lyfte under sin inledning behovet av fler forskarskolor för kliniska doktorander. 

– Vi behöver ta hand om våra doktorander och se till att de kan utvecklas. Och ta ansvar för att handledarna får tillräckligt med tid. En hållbar forskarutbildning, som bygger på hög vetenskaplig kompetens gynnar alla, säger Margaret Sällberg Chen, professor vid institutionen för odontologi (DentMed) .

Hon lyfte även möjligheten att involvera kompetensen vid KI:s olika infrastrukturer i forskarutbildningen. 

Robert Harris har i dag posten som vicerektor och ordförande för Kommittén för utbildning på forskarnivå och inledde med en tillbakablick på kommitténs arbete. Här lyfte han bland annat nya internationella samarbeten, fler forskarskolor, och försöken med riktade KID-medel till nya handledare.

Robert Harris, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid talarstolen.
Robert Harris, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Foto: Erik Flyg

– Mitt ledarskap baseras på två pelare: kommunikativ dialog och professionellt ansvar. Det är viktigt att vi lyckas inkludera alla i en dialog där vi inspirerar människor att agera istället för att tala om vad de ska göra. Här behöver vi vara mer flexibla och inte öka byråkratin. KI kan ta en mer ledande roll i att harmonisera forskarutbildningen bland alla lärosäten i Sverige, säger Robert Harris, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS).

Efter de inledande presentationerna följde en frågestund med åhörare vid hearingen. Här fick kandidaterna bland annat frågor om hur de ville agera för att öka andelen kliniska doktorander, fördelningen av KID-medel, samt tillgången till nödvändiga kurser i rätt tid för doktoranderna.

Utmaningar för forskarutbildningen i dag

Kandidaterna uppmanades även att ge sin bild av vilka utmaningar forskarutbildningen står inför i dag. Här lyfte Margaret Sällberg Chen vardagen för de kliniska doktoranderna. 

– Vi behöver titta närmare på hur vi bättre kan nå de externa doktoranderna. Medarbetarenkäterna visar inte hur de har det på sina arbetsplatser. Ett sätt att fånga upp dem är att arrangera regelbundna symposier där vi doktorander och handledare kan mötas, säger Margaret Sällberg Chen.

Michael Fored menade att det är en mycket liten andel av forskarutbildningarna som i dag är problematisk. 

– Sammanfattningsvis beror problemen på incitament. Vad finns det i KI:s system och karriärtrappa som bidrar till problem? Vi måste våga tänka efter och ifrågasätta dagens system, säger Michael Fored.

Erika Franzén, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid talarpodiet.
Erika Franzén, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Foto: Erik Flyg

Även Erika Franzén tog upp den kliniska forskarutbildningen.

– Men vi kan inte ta tag i detta själva utan måste samarbeta med arbetsgivaren Region Stockholm. Tillsammans med dem måste vi skapa tydligare riktlinjer om ansvar och även ta upp finansieringsfrågan. I dag har vi svårt att se till att de får en nog hög kvalitet på sin forskarutbildning, säger Erika Franzén.

Robert Harris lyfte bristen på tid som en faktor som negativt påverkar de kliniska forskarutbildningarna. 

– För att kunna uppnå de allt högre kraven på forskning och resultat krävs det att doktoranderna kan ägna tiden åt sin forskning. Något de inte kan i dag utan tvingas utföra på sin fritid, säger Robert Harris.

Så röstar du

Röstberättigad är den som den 1 januari 2022 är anställd som lärare eller forskare vid KI om anställningen omfattar minst 50 procent av en heltid. Du som är röstberättigad får ett mejl till din KI-adress med en länk till ett elektroniskt valsystem inför de val där du som medarbetare har möjlighet att rösta.

Se en inspelad version av hearingarna på respektive undersida