Publicerad: 2015-09-07 09:52 | Uppdaterad: 2015-09-07 11:23

Klinisk odontologisk forskning vid KI får 13,5 miljoner kronor i forskningsanslag

Tio forskningsprojekt vid institutionen för odontologi får dela på sammanlagt 13,5 miljoner kronor för klinisk odontologisk forskning under 2016–2018.

Följande huvudsökande tilldelas projektbidrag från Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) om 450 000 kr för år 2016, med möjlighet till förlängning med samma summa för år 2017 och 2018:

  • Malin Ernberg
  • Göran Dahllöf
  • Margaret Sällberg Chen
  • Tulay Yucel Lindberg
  • Elisabeth Boström
  • Mats Trulsson
  • Rachael Sugars
  • Gunilla Sandborg Englund
  • Nikolaos Christidis
  • Britt Hedenberg‐Magnusson

Forskningen sker i samarbete med Folktandvården Stockholms län AB.

Forskning för en bättre tandvård i Stockholms län

Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Genom Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) utlystes projektmedel för klinisk odontologisk forskning för sammanlagt 4,5 miljoner kronor per år under tre år. Vid ansökningstidens slut den 1 juni 2015 hade 25 ansökningar inkommit. Varje ansökan har granskats i en trestegsprocess. Först internt av en arbetsgrupp inom SOF, därefter av internationella externa bedömare och till slut av SOF. Beslut i detta ärende har fattats av SOF.

För mer information kontakta prefekt Mats Trulsson

Professor/övertandläkare

Mats Trulsson

Telefon: 08-524 880 36
Enhet: Institutionsledning
E-post: Mats.Trulsson@ki.se