Publicerad: 2017-05-30 08:59 | Uppdaterad: 2017-06-02 10:06

Klinisk handledning viktigaste faktorn för en bra VFU

En ny studie, med syfte att undersöka nyexaminerade operationssjuksköterskors upplevelse av klinisk handledning i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), visar att handledningen är den viktigaste faktorn för en bra VFU.

Förfrågan om deltagande skickades ut till samtliga studenter som examinerats under våren 2014 på något av de lärosäten i Sverige som då gav utbildningen. Det var 49 personer som svarade, mellan 26-53 år gamla och 88 procent var kvinnor.

Den viktigaste faktorn för en positiv upplevelse av VFU med hög kvalitet var avsatt tid i kliniken för handledning. Det var signifikant för handledarnas förmåga att lotsa studenterna inom ett flertal områden, samt att handledarna i mycket större utsträckning använde en reflektiv modell, något som eftersträvas i akademisk utbildning.

Forskarna bakom studien kan dra slutsatsen att utbildningen fortfarande baseras på praktisk träning och ”mäster-lärling” som handledningsmodell, samt att det finns ett glapp mellan klinik och lärosäte som universiteten behöver arbeta vidare med.

Publikation

Clinical supervision in perioperative nursing education in Sweden - A questionnaire study.
Crafoord M, Fagerdahl A
Nurse Educ Pract 2017 May;24():29-33