Publicerad: 2013-09-10 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 12:54

Klinisk epidemiolog vid Karolinska Institutet får Folksams pris 2013

Folksams pris för epidemiologisk forskning tilldelas i år Olof Nyrén, professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Olof Nyrén får priset för sina banbrytande upptäckter av orsakerna till och behandling av cancer och andra sjukdomar i övre delen av mag-tarmkanalen. Hans forskning om orsaker och behandling av magkatarr och om potentiella risker med blodtransfusioner har direkta konsekvenser för förbättrad folkhälsa.

Olof Nyrén har under lång tid framgångsrikt forskat kring sambandet mellan orsak och verkan vid utveckling av kronisk sjukdom. Han har identifierat och kartlagt riskfaktorer, framförallt inom cancerepidemiologi med inriktning på matstrups- och magcancer. Bland hans viktigaste bidrag kan nämnas fastställandet av magbakterien Helicobacter pyloris avgörande roll för utvecklingen av magsäckscancer, liksom identifierandet av en serie starka riskfaktorer bakom körtelcancer i matstrupen - en ovanlig cancerform som under senare år ökat närmast epidemiskt. Han har också utnyttjat storskaliga epidemiologiska metoder för att studera förlopp och prognos vid en rad sjukdomstillstånd. Hans forskning har en grundmurad vetenskaplig förankring i det kliniska arbetet och som lärare, mentor och inspiratör får han nya generationer läkare och forskare att förstå värdet av evidensbaserad medicin.

- Olof Nyréns forskning är ett mönsterexempel på hur hans skarpa intellekt, metodologiska skärpa och osvikliga integritet gett oss avgörande förståelse om orsakssamband vid sjukdom, vilket lett till viktiga kliniska resultat. Som lärare är han en nyckelperson när det gäller utbildningen av en ny generation av framgångsrika kliniska epidemiologer, säger priskommitténs ordförande, professor Nancy Pedersen.

Folksams pris i epidemiologisk forskning ges till internationellt framstående forskare som bedriver vetenskaplig verksamhet där epidemiologiskt material använts för förebyggande arbete inom folkhälsoområdet. Pristagare utses av en jury vars sammansättning bestäms av Karolinska Institutet. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid.