Publicerad: 2022-05-27 10:39 | Uppdaterad: 2022-05-29 09:45

Klimatförändringar och hälsa - Stockholm +50 miljökonferens

Stockholm +50 conference
Foto: Stockholm+50

Under juni månad kommer frågan om klimatförändringar och hälsa att sättas i fokus i samband med ett gemensamt evenemang, som bl a Världshälsoorganisationen och Karolinska Institutet arrangerar under 50-årsdagen av FNs första miljökonferens i Stockholm.

Bland talarna finns Världshälsoorganisationens generaldirektörer, chefen för WHOs avdelning för klimatförändringar och hälsa, FNs särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö samt rektor vid KI. 

Livestreaming kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen Stockholm+50.

Extra intressant för de som arbetar med frågor kring psykisk hälsa är att WHO kommer i samband med konferensen att släppa en helt färsk policysammanfattning. För ytterligare information om evenemanget, aktiviteterna kring det och framtida engagemang i frågan om klimatförändringar och hälsa, vänligen kontakta Shervin Shahnavaz, som har tagit initiativ till och organiserat evenemanget på KI:s vägnar och planerar en uppföljning under hösten.

Sidoevenemang under Stockholm+50

1 juni 

Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change 08:50-17:00 (CEST)

World Health Organization, UN OHCHR, UNFCCC, UNDP, International Federation of Medical Student's Associations, Karolinska Institutet

On 1 June, in connection with the 50th anniversary of the UN's first environmental conference, Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm University and Stockholm Environment Institute are arranging a one-day conference. The main focus is on how academia, through research and higher education, can contribute to the transition to a more sustainable development.

Location: Stockholm University

Livestream

2 juni

Our Health is on Fire 17:00-19:00 (CEST)

CESH (Centre of Excellence in Sustainable Health) and IFMSA (International Federation of Medical Students Associations)

Location: Scheelesalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Stockholm

Online: Zoom

3 juni 

Together for a Healthy, Resilient, and Green Recovery 15:15-16:30 (CEST)

World Health Organization, UN OHCHR, UNFCCC, UNDP, International Federation of Medical Student's Associations, Karolinska Institutet

Location: Stockholmsmässan

Live stream

Climate demonstration with KI´s Climate Network

Join the KI's Climate Network walking together with Fridays For future and Researchers Desk at the Global Climate Demonstration.

Start: Odenplan at 1 pm.

For more information about this event, please contact ester.gubi@ki.se 

Contact

Shervin Shahnavaz

Lecturer

Ph.D., Clinical Psychologist, and Psychotherapist at the Centre for Psychiatry Research and Centre for Education & Research at Karolinska Institutet (KI) and Region Stockholm.

Vice-Chairman of KI Council for Environment and Sustainable development.

Klimatdemonstration
Climate demonstration with Fridays For Future and Researchers´Desk March 25. Vice President Anders Gustafsson, Mats J Olsson, Head of Department of Clinical Neuroscience, Shervin Shahnavaz (KI Council for Environment and Sustainable Development), Dorien and Ester Gubi (Department of Global Public Health).