Publicerad: 2024-04-10 13:23 | Uppdaterad: 2024-04-26 09:05

KISCO - en stamcellsfacilitet på Labmed

Två porträttbilder på Mukesh Varshney resp Jose Inzunza.
Fr vänster: Mukesh Varshney och Jose Inzunza. Foto: Private

Karolinska Stem Cell Organoids (KISCO) faciliteten har flyttat från Bionut till Labmed. KISCO-faciliteten fokuserar på tjänster relaterade till humana embryonala stamceller (hESC) och humana inducerade pluripotenta stamceller (hiPSC).

Huvudmålet med KISCO-faciliteten är att hjälpa forskare främst inom KI och Sverige att utnyttja potentialen hos pluripotenta stamceller (PSCs) för att studera komplexa mekanismer för mänskliga sjukdomar. Ett viktigt verktyg som erbjuds och som kommer att fortsätta utvecklas är härledning och användning av in vitro organoidsystem med ursprung i stamceller. KISCO är unikt i att erbjuda dessa tjänster som en corefacilitet i Sverige.

– Vi har ett fullt utrustat laboratorium för att genomföra experiment inom preimplantationsembryologi och stamcellsbiologi och strävar efter att erbjuda relevanta komplexa stamcellsmodeller för att studera mänsklig utveckling och sjukdomar, säger Jose Inzunza, föreståndare i faciliteten.

Flytten till Labmed och ANA Futura 

I mars flyttade KISCO till Labmed (avdelningen för klinisk mikrobiologi) och lokalerna på plan 7 i ANA Futura. Jose och hans kollega Dr. Mukesh Varshney, laboratorieansvarig i faciliteten, är mycket nöjda med hur saker och ting har utvecklats hittills.

Jose fortsätter:

– Vi vill förmedla till våra nya kollegor på LabMed att vi är mycket glada att tillhöra denna institution. Vi har fått ett mycket varmt välkomnande och vi känner att vår ambition att bli en ledande corefacilitet inom området stamceller, organoider och regenerativ medicin stämmer mycket väl överens med Labmeds vision.

– Vi är mer än glada att hjälpa våra nya LabMed-kollegor och tillhandahålla tjänster om de vill integrera 3D-cellsmodeller i sina projekt, skapa inducerade pluripotenta cellinjer eller behöver råd i sina projekt.

Nu vet vi allt om faciliteten, men vad tycker du om att göra när du inte arbetar? 

– Jag gillar att resa, träffa nya människor och ha intressanta samtal om livet i allmänhet. Jag gillar också att gå på gym och simma. Jag tycker även om att läsa en bra bok och njuta av att lyssna på musik, säger Jose.

Kontakt

Alla tjänster från KISCO-faciliteten måste beställas via iLab. Vid frågor, kontakta Jose eller Mukesh.

Profile image

Jose Inzunza

Föreståndare för KISCO faciliteten
Institutionen för laboratoriemedicin
Profile image

Mukesh Varshney

Laboratorieansvarig
Institutionen för laboratoriemedicin

Hur KISCO faciliteten bildades

Jose Inzunzas bakgrund är inom utvecklingsbiologi, där han arbetade med preimplantationsgenetisk diagnostik (PGD) vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), avdelningen för obstetrik och gynekologi. Vid den tiden flyttade många som arbetade med PGD till härledning av mänskliga embryonala stamceller, eftersom de hade tillgång till överskottsembryon som användes vid infertilitetsbehandling. Det första laboratoriet för mänskliga embryonala stamceller vid KI etablerades, och Jose blev ansvarig för ursprung och karakterisering av de etablerade cellinjerna.

 

Efter att ha flyttat till Institutionen för biovetenskaper och näringslära (Bionut) år 2003 använde han omfattande mänskliga embryonala stamceller som in vitro-modeller i olika projekt och samarbetsstudier. I denna process såg de en stor potential i att använda stamcellmodeller för att studera mänsklig organogenes och hitta nya behandlingar för sjukdomar (t.ex. baserat på cellterapi). Det fanns dock brist på en centraliserad anläggning vid KI som kunde hjälpa forskare inom detta mycket tekniska område.

 

För nästan 15 år sedan fick Jose stöd av professor Jan-Åke Gustafsson, prefekt på Bionut, att etablera en lokal stamcellsfacilitet på institutionen, med ambitionen att hjälpa lokala forskare att etablera stamcellmodeller. Faciliteten användes frekvent av forskargrupper för att implementera stamcellmodeller i sin forskning och lösa komplexa biologiska frågor.

 

Senare, år 2016, anslöt sig Dr. Mukesh Varshney, då forskare i professor Gustafssons grupp, till faciliteten, och de började utveckla komplexa hjärnorganoidmodeller från mus ESC (embryonala stamceller), vilket var mycket användbart för att studera neuroutveckling och degenerativa sjukdomar. De beslutade att gå vidare med att utveckla vävnadsspecifika 3D in vitro-organoidmodeller från mänskliga iPSC (inducerade pluripotenta stamceller) och erbjuda dem via KISCO-faciliteten till en bredare vetenskaplig gemenskap, vilket saknades vid KI och i regionen. Responsen överträffade deras förväntningar, och de var tvungna att prioritera kunder baserat på genomförbarhet och projektets tidslinjer. Nu arbetar KISCO med en avgiftsbaserad service via iLab-systemet och har utökat 3D in vitro-modeller från patientbiopsier, inklusive endometriala, kolon- och lungorganoider. För närvarande får de förfrågningar från både interna och externa forskare, från universitet till företag.