Publicerad: 2016-03-15 17:57 | Uppdaterad: 2016-03-15 18:11

KI:s utbildningar för specialistsjuksköterskor behåller examenstillstånd

Universitetskanslersämbetet UKÄ bedömer att bristerna är åtgärdade vid de tjugotvå specialistsjuksköterskeutbildningar som tidigare har fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering, däribland nio specialistsjuksköterskeexamina vid Karolinska Institutet. Utbildningarna får nu behålla sina examenstillstånd.

Ansvaret för KI:s specialistsjuksköterskeprogram ligger vid Programnämnd 9. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) ger dock en stor del av kurserna inom programmen.

– Att kvaliteten på utbildningarna nu bedöms som hög är så klart glädjande. Vid NVS innebär det en bra utgångspunkt i arbetet med att vidareutveckla kurserna som ingår i programmen och därmed bidra till en fortsatt positiv utveckling av utbildningarna, säger Lena Nilsson Wikmar, GUA (ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) vid NVS.

Det var år 2014 som nio inriktningar på Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeutbildningar fick omdömet bristande kvalitet, medan magisterexamen i omvårdnad fick omdömet hög kvalitet. Många är de personer som har arbetet med att höja kvaliteten på specialistsjuksköterskeutbildningarna vid KI.

– Vi har i en grupp under ledning av Eva-Lisa Lundgren, programdirektor till och med 2015, arbetat genomgående med programmen. Tillsammans med lärarna i programmen har vi utvecklat lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationer och bedömningskriterier. Det gedigna arbetet har givit resultat och det känns mycket bra att vi nu har fått hög kvalitet i alla program och kan börja se framåt. Det är vi väl värda, vi har bra specialistsjuksköterskeprogram vid KI! Nu väntar vi bara på beslut om var ansvaret för de elva specialistsjuksköterskeprogrammen ska ligga efter 1 januari 2017 (programnämnd eller institution), så att vi kan utveckla programmen ytterligare för att de ska vara välfungerande för studenterna i framtiden och en självklar del i framtidens sjukvård, säger Anna Carin Wahlberg, programdirektor för KI:s specialistsjuksköterskeprogram.

I och med att specialistsjuksköterskeutbildningarna får behålla sina examenstillstånd är alla av UKÄ utvärderade examina vid KI godkända.

Om specialistsjuksköterskeprogrammen vid KI

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammen vid KI här.

Vid Karolinska Institutet ges elva specialistsjuksköterskeutbildningar:

Ambulanssjukvård

Anestesisjukvård

Barn och ungdom

Distriktssköterska - ges både som distans/delfart och campus/helfartsutbildning

Intensivvård

Kirurgisk vård

Medicinsk vård

Onkologisk vård - inriktning avancerad cancervård

Onkologisk vård - inriktning strålbehandling

Operationssjukvård

Psykiatrisk vård

Vård av äldre