Publicerad: 2009-06-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KIs universitetsdirektör ny ledamot i norsk universitetsstyrelse

Karolinska Institutets universitetsdirektör Karin Röding har utnämnts till ledamot i styrelsen för Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, NTNU.

Varje år utnämns en universitetsledare från ett annat universitet som extern representant i universitetsstyrelsen för NTNU. I år har det norska utbildningsdepartementet brutit ny mark genom att välja en universitetsdirektör från ett grannland, skriver NTNUs personaltidning.

Karin Röding som tillträdde som universitetsdirektör vid Karolinska Institutet 2007 är tandläkare och medicine doktor. Hon har mångårig erfarenhet av ledande positioner inom både utbildningsväsendet och forskningsvärlden.

Vid Karolinska Institutet har hon tidigare varit verksam som universitetslärare, studierektor och chef för utbildnings- och studentavdelningen. 1998 fick hon Karolinska Institutets pedagogiska pris för sina nyskapande insatser inom utbildningsområdet. Mellan 1999 och 2006 var hon departementsråd och chef för universitets- och högskoleenheten på utbildningsdepartementet. Därefter hade hon uppdraget som universitetsdirektör vid Uppsala universitet. Hon har också arbetat internationellt, bland annat inom EU, Nordiska ministerrådet och med Bolognaprocessen.

Karin Röding börjar sitt nya uppdrag som medlem i universitetsstyrelsen för NTNU den 1 augusti 2009.

För frågor, kontakta: