Publicerad: 2016-09-07 18:41 | Uppdaterad: 2016-09-08 16:49

KI:s styrelse ger rektor i uppdrag att ta fram åtgärdsplan

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, har gett KI:s rektor i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister som Heckscher-utredningen pekar på.

– KI måste förändras och delvis förändras ganska mycket. Efter det som hänt det senaste halvåret är öppenheten för förändring bland de verksamma ovanligt stor just nu. Därför ska vi inte vänta med att starta förändringsarbetet, säger Lars Leijonborg, KI:s avgående styrelseordförande.

Åtgärderna ska framför allt utgå från Heckschers rapport men även den granskning som KI:s internrevision genomfört på institutionen där Paolo Macchiarini var anställd.

Planen ska presenteras vid ett styrelsesammanträde den 10 oktober.

– Även om ett par ledamöter aviserat sin avgång och regeringen offentliggjort att även andra kommer att ersättas, är det konsistoriet i sin nuvarande sammansättning som fungerar fram till dess nya ledamöter har utsetts, säger Lars Leijonborg.