Publicerad: 2013-07-03 00:00 | Uppdaterad: 2018-04-13 11:09

KI:s studenter presterar bland de bästa i landet

Inom nästan alla ämnesområden presterar universitets- och högskolestudenter allt sämre. De studenter som däremot presterar bäst i landet är i regel de som läser med inriktning på vård och omsorg samt medicin. Till exempel ligger Röda korsets högskola i Stockholm i topp i landet, tätt följt av Karolinska Institutet.

Siffrorna kommer från en undersökning som Universitetskanslerämbetet, tidigare Högskoleverket, låtit göra. Undersökningen är en sammanställning över i vilken omfattning som skolornas studenter har tagit de högskolepoäng som de är registrerade för.