Publicerad: 2024-02-29 14:54 | Uppdaterad: 2024-02-29 15:02

KI:s språkpolicy beslutad – vägledning för hur vi kommunicerar

KI:s rektor fikar med studenter på en öppen yta inomhus.
KI är ett internationellt universitet med medarbetare och studenter som använder svenska, engelska och flera andra språk i dagligt tal och skrift. Foto: Erik Flyg

KI har fått sin första språkpolicy efter beslut den 20 februari. Språkpolicyn ska ge vägledning i övergripande språkfrågor och språkanvändning för alla medarbetare vid Karolinska Institutet.

Enligt språklagen ska svenska myndigheter använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Samtidigt är KI ett internationellt universitet med medarbetare och studenter som använder engelska och flera andra språk i dagligt tal och skrift.

– Utmaningen ligger i att balansera KI:s vision enligt Strategi 2030, där universitetet strävar efter att vara globalt med vårt uppdrag som svensk myndighet. En språkpolicy hjälper till att balansera detta och ger vägledning för hur vi kommunicerar och använder språket för att uppnå våra mål, säger rektor Annika Östman Wernerson.

Det var under hösten 2022 som ett projekt för att ta fram en språkpolicy tillsattes på uppdrag av universitetsdirektören. Projektet har letts av en styrgrupp bestående av Mats J Olsson, prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Miriam Nauri, Karolinska institutets bibliotekschef, Bob Harris, vicerektor för forskarutbildning och Tea Genberg, studentrepresentant, under ledning av Peter Andréasson, kommunikationsdirektör.

Parallell användning av svenska och engelska

Policyn är baserad på en grundlig intern kartläggning som omfattade en förstudie och rådgivning från en referensgrupp, tillsammans med insikter från andra lärosäten och expertstöd. Därefter har förslaget till språkpolicy förankrats och samverkats med kommittéer, fakultetsnämnden, studenter och fackliga organisationer.

KI:s språkpolicy vilar på fyra hörnstenar:

  • Ökad språklig medvetenhet – medarbetare uppmanas att vara medvetna om sina språkval och konsekvenserna av dem.
  • Parallell användning av svenska och engelska – policyn främjar att båda språken används sida vid sida.
  • Fokus på lika villkor – språket ska vara inkluderande och inte diskriminera.
  • Stärka KI som globalt universitet – policyn balanserar globala ambitioner med det nationella uppdraget.

– Det är viktigt att vi reflekterar över vår språkanvändning och arbetar för att inkludera alla i KI:s arbetsvardag. Användningen av engelska och svenska vid KI varierar, och vi bör vara lyhörda för dessa skillnader och anpassa språkvalet efter kontexten. Jag vill uppmana chefer och medarbetare att aktivt bidra till denna anpassning för att stödja verksamhetens mål och skapa en ännu mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö här på KI, säger Annika Östman Wernerson.